Bemanning

Vi erbjuder bemanning inom vård och omsorg till landsting och privata vårdgivare över hela Sverige. Vi strävar efter att ständigt förbättra och förenkla för våra kunder.

Med specialistkunskap och noggranna rutiner, som behörighetskontroll och kompetens matchar vi våra kunders kravprofiler med rätt kompetens. Inför varje uppdrag görs ett noggrant urval av kandidater som inkluderar kompetensmatchning, referenstagning, legitimations- och anmälningskontroll hos Socialstyrelsen och IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och uppdragshistorik.

Vi på AccessCare har hög leveransförmåga och träffsäkerhet tack vare vårt omfattande nätverk, samarbetspartners och våra erfarna bemanningskonsulter. För oss är allt möjligt – oavsett uppdragets längd, karaktär och geografiska placering.

Vår ambition är att vara det självklara valet för läkare och sjuksköterskor samt vårdgivare som efterfrågar duktiga och hängivna specialister inom vårdbemanning.

Alla våra processer styrs av våra värderingar: Service, Personligt engagemang och Kvalitet i alla led.

FREJGATAN 46
113 26 STOCKHOLM