För uppdragsgivare

Behöver du personal omgående, eller ser du ett växande rekryteringsbehov längre fram? Vi hjälper sjukvården med bemanning och rekrytering av kvalificerad personal såsom läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi erbjuder även bemanning och rekrytering inom vård och omsorg, IT, chefer/ledare samt hotell och restaurang.

Vi på AccessCare har hög leveransförmåga och träffsäkerhet tack vare vårt omfattande nätverk, samarbetspartners och våra erfarna bemanningskonsulter. För oss är allt möjligt – oavsett uppdragets längd, karaktär och geografiska placering.

Inför varje uppdrag görs ett noggrant urval av kandidater som har genomgått en mycket omfattande kompetens- och behörighetskontroll. Som uppdragsgivare får du alltid en personlig bemanningskonsult med kompetens inom aktuell specialitet. Därmed lär vi känna dig och era behov på bästa sätt. Med en personlig relation kan vi lättare bistå med snabba och skräddarsydda lösningar.

Bemanningskonsulten sköter hela processen som styrs av våra värderingar: Service, Personligt engagemang och Kvalitet i alla led.

0 + 4 = ?

FREJGATAN 46
113 26 STOCKHOLM