Om AccessCare

AccessCare Sverige AB erbjuder bemanning och rekrytering inom vård och omsorg till landsting och privata vårdgivare över hela Sverige. Med specialistkunskap och noggranna rutiner för behörighetskontroll och kompetens matchar vi våra kunders kravprofiler med rätt kompetens gällande vårdbemanning. Inför tillsättning av uppdrag utförs ett noggrant urval av kandidater som inkluderar kompetensmatchning och uppdragshistorik.

Vi på AccessCare har hög leveransförmåga och träffsäkerhet tack vare vårt omfattande nätverk och våra erfarna bemanningskontakter. För oss är allt möjligt – oavsett uppdragets längd, karaktär och geografiska placering.

Vår ambition är att vara det självklara valet för läkare och sjuksköterskor samt vårdgivare som efterfrågar specialister inom vårdbemanning.

Hela processen styrs av våra värderingar: Service, Personligt engagemang och Kvalitet i alla led.

Vår vision

AccessCare ska vara bästa partnern för vårdpersonal och vårdgivare och därmed bli Sveriges ledande vårdbemannings- och rekryteringsföretag.

FREJGATAN 46
113 26 STOCKHOLM