Rekrytering

Tillförlitlig rekrytering det är vår affärsidé. Genom att bistå företag med professionella rekryteringsprocesser skapar vi tillsammans en ökad konkurrenskraft.

Den viktigaste faktorn för en lyckad rekrytering är att identifiera och hitta rätt kandidater. För att attrahera rätt personer för respektive tjänst utformar vi tillsammans en kravprofil som ligger till grund för hela uppdraget. Vi tar sedan hand om hela rekryteringsprocessen och levererar ett antal kandidater för presentation.

Personligt engagemang på alla nivåer och kvalitet i alla led – både i relationen med våra kunder och i relationen med våra medarbetare och konsulter, det är vad som kännetecknar AccessCare.
Vår erfarenhet är att det är rekryteringskonsulten som gör skillnaden, inte storleken på rekryteringsbolaget. Vår rekryteringsfilosofi bygger på att skapa värde för dig som kund där behovet är som störst. Vi hjälper dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen, såsom search, administrativt stöd, urval, referenstagning samt fördjupad personbedömning med hjälp av personlighets- och färdighetstester.

Våra rekryteringskonsulters drivkraft och engagemang är att hjälpa företag att växa. Företag stärks i sin konkurrenskraft genom ökad flexibilitet och möjlighet att alltid ha rätt kompetens på rätt plats, och medarbetare stärks i sin yrkesroll genom att få nya möjligheter i nya miljöer.

Vår ambition är att vi ska vara det personliga valet när företag behöver personal. Vår styrka är att vi är kompetenta, snabbfotade och flexibla. Vi erbjuder affärsmässig trygghet, men med det mindre bolagets engagemang, kvalitet och personlighet.

Gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig inom 12 timmar. Du kan också ringa oss på 08-121 471 76 för omedelbar kontakt.

FREJGATAN 46
113 26 STOCKHOLM